Những mẫu áo bán chạy nhất 2022 tại Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

   

Hành chính
Quận Bình Tân có 10 phường trực thuộc: An Lạc, An Lạc A, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Tân Tạo, Tân Tạo A.

Lịch sử
Địa bàn tương ứng với quận Bình Tân ngày nay, xưa kia tương ứng với địa bàn các thôn An Lạc, Bình Hưng, Bình Hưng Đông (tổng Long Hưng), Tân Tạo, Bình Trị Đông (tổng Tân Phong), thuộc huyện Tân Long, phủ Tân Bình, trấn Phiên An, được ghi chép trong Gia Định thành thông chí.

Trước năm 2003, vùng đất quận Bình Tân ngày nay là một phần huyện Bình Chánh. Huyện lỵ huyện Bình Chánh khi đó là thị trấn An Lạc.

Ngày 5 tháng 11 năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2003/NĐ-CP[1]. Theo đó:

Thành lập quận Bình Tân trên cơ sở tách toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn An Lạc và 3 xã: Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông và Tân Tạo
Giải thể thị trấn An Lạc để thành lập hai phường An Lạc và phường An Lạc A
Giải thể xã Bình Hưng Hòa để thành lập ba phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B
Giải thể xã Bình Trị Đông để thành lập ba phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A và Bình Trị Đông B
Giải thể xã Tân Tạo để thành lập hai phường Tân Tạo và Tân Tạo A.
Sau khi thành lập, quận Bình Tân có 5.188,67 ha diện tích tự nhiên và 254.635 người, gồm 10 phường trực thuộc như hiện nay.

           

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *