Thiết kế gấp khúc hay đường cong cho Vách kính

Về kiểu thiết kế sẽ tương đối đa dạng. Người yêu cầu thiết kế có phương án sử dụng và phân chia không gian như thế nào, kiểu thiết kế sẽ được theo hướng sử dụng không gian. Sử dụng vách kính cường lực đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ lại đặc biệt hỗ trợ…